Privacyverklaring

 

In het kader van de nieuwe privacywet AVG is Moens Tegels & Sanitair, gevestigd aan Gildeweg 20-A, 4383 NK Vlissingen, verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan in wat voor hoedanigheid dan ook, geeft u akkoord op het verwerken van persoonsgegeven voor uitvoering van de werkzaamheden of levering van goederen zoals overeengekomen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Moens Tegels & Sanitair verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens  die wij verwerken;

·        -  Naam, adres en woonplaats

·        - Telefoonnummers

·        -  E-mailadres

·        -  Indien van toepassing, bankrekeningnummer

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Moens Tegels & Sanitair neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat u gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Moens Tegels & Sanitair verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegeven hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@moenstegelsensanitair.nl, dan verwijderen wij naar beste kunnen deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Moens Tegels & Sanitair verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       -   Het uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden

·       -   Het bezorgen van goederen door derden of eigen personeel

·        -  Het offreren en factureren

 

 Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij hanteren voor facturen een bewaartermijn van maximaal 7 jaar in verband met wettelijke verplichting volgens de Belastingdienst. Offertes met persoonsgegevens die niet tot uitvoering zijn gekomen worden na 6 maanden verwijderd en vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verkocht of overgedragen.

Uitsluitend indien dit nodig voor onderstaande reden;

·       -   Uitvoering van werkzaamheden door andere bedrijven

·       -   Het afleveren van bestelde goederen overeenkomstig offerte

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemme. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de hoster of ide van een andere derde partij. Wij kunnen deze informatie gebruiken om bij de te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. 

 

Uw gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Moens Tegels & Sanitair en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering persoonsgegevens mailen naar info@moenstegelsensanitair.nl